Våra tjänster

Våran säkerhetstjänst

ID-kapning är idag den vanligaste typen av bedrägeribrott i Sverige. ID-kapning är något som gör att 200 000-250 000 svenskar årligen tvingas spärra sina personuppgifter, värdehandlingar och grunden till detta var att man inte har haft rätt skydd från en början. Precis som du har ett larm i hemmet för att skydda dina ägodelar mot inbrott bör du ha Ecosafe ID-Skydd för att skydda dina uppgifter mot bedragare.

Det börjar alltid med att bedragaren kommer över ditt namn och personnummer. Sedan påbörjas näthandel på krediter, diverse lån ansökningar att skickas men det kan också tecknas mobilabonnemang, m.m. Detta är något som påverkar din kreditstatus och kan ofta vara svårlöst.

Säkerhetstjänsten som vi erbjuder erhåller alla delarna som förebygger ID-kapning och gör så att du vid kapning kan känna dig bekväm i att vi kommer skydda din identitet och dina värdehandlingar mot bedragare.

Kreditupplysningar är ofta en indikation på en pågående ID-kapning. Vid en kreditupplysning som du inte känner igen så kontakta oss direkt så ser vi till att hjälpa dig med att spärra dina identitets handlingar och förebygga kommande bedrägerier.

Vid en ID-kapning som inte har upptäckts i tid så hjälper vi dig med att återställa din kreditstatus, kontakta berörda myndigheter och andra instanser som att bestrida felaktiga fakturor vilket som kan komma att krävas vid ett bedrägeribrott.

Det går alltid att nå oss på 08-121 395 49 om du har blivit ID-kapad då det kan vara skönt att få prata med oss och få tips på hur du skall gå vidare med ditt ärende men också hur du skall förebygga att det inte inträffar igen! Vi finns också tillgängliga angående lagar och regler för hur bedrägeribrott hanteras i Sverige och hur dessa lagar är utformade.

Om din ID-kapning skulle leda till domstolsprövning alternativt ett tvistemål så hjälper vi dig med juridik och rättsskydd när beloppet är under ett halvt prisbasbelopp.

Fortfarande osäker?

Kontakta Oss

Om det tråkiga inträffar eller om du har bara frågor så kan du alltid kontakta oss.

Telefon: 08-121 395 48
E-mail: info@ecosafe.nu
Eller använd vårt kontaktformulär

Öppettider

Mån-Sön: 08:00-18:00