Sekretesspolicy

Hantering av personuppgifter

När du lämnar dina uppgifter vid tecknande av ID-skydd händer följande med dem:

1. Vi hämtar automatiskt dina adressuppgifter enligt folkbokföringen, detta gör vi för att ha aktuella adressuppgifter förifyllda för din och vår säkerhet och för att förenkla för dig som kund. 

2. Vi skickar dina Personuppgifter (namn, adress, personnummer) till försäkringsgivaren för att teckna försäkringen som du har valt, samt till vår fakturapartner och vår distributionspartner som sköter våra utskick.

3. Vi lagrar dina Personuppgifter (namn, adress, personnummer, kundnummer, telefonnummer, e-post) så länge du har en aktiv försäkring hos oss och därefter i högst 12 månader.

4. Vi loggar en del av dina aktiviteter på webben för marknadsanalys, denna logg sparar vi i en månad sedan raderas den.

Kunden samtycker genom ingåendet av Avtalet till behandling av personuppgifter enligt nedan. Eco Safe kommer att behandla de uppgifter som Kunden lämnat till Eco Safe i syfte att fullgöra Avtalet, för identifikation, administration, kommunikation med Kunden, leverans, direktmarknadsföring och för statistikändamål. Detta kan även innebära samkörning, både inom och utom EU, med andra register och att Kundens uppgifter överförs till andra bolag inom Eco Safe koncern och till Eco Safe samarbetspartners. Uppgifter får ej behandlas för ändamål som rör direkt marknadsföring om Kunden motsätter sig sådan behandling. Kunden har rätt att när som helst återkalla ett lämnat samtycke om behandling av uppgifter. Sådan återkallelse kan begränsas till att endast avse del av behandlingen. Kund som är privatperson har enligt personuppgiftslagen rätt att en (1) gång per kalenderår gratis få besked om vilka personuppgifter som behandlas om Kunden hos Eco Safe oavsett hur dessa samlats in. Om Kunden vill ha sådan information ska Kunden lämna in en skriftlig begäran till Eco Safe. Begäran ska skickas in underskriven per post och kan alltså inte skickas per e-post. Om personuppgifter behandlas i strid med personuppgiftslagen har Kunden rätt att begära att personuppgifterna rättas, blockeras eller raderas.